משלוחים מהירים חינם בהזמנות מעל ₪300

משלוחים חינם בהזמנות מעל ₪300 | עד 5 ימי עסקים | רכישה מאובטחת

תנאים והגבלות של תוכנית השותפים

הֶסכֵּם

בהרשמה להיות שותף בתוכנית השותפים של גולדקס® מוצרי שיער (“התוכנית”), אתה מסכים להיות מחויב לתנאים ולהגבלות הבאים (“תנאי השירות”).

גולדקס® מוצרי שיער שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השירות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. כל תכונות חדשות שמגדילות או משפרות את התוכנית הנוכחית, כולל שחרור של כלים ומשאבים חדשים, יהיו כפופים לתנאי השירות. המשך השימוש בתוכנית לאחר כל שינוי כזה יהווה את הסכמתך לשינויים אלה.

הפרה של כל אחד מהתנאים שלהלן תגרום לסגירת חשבונך ולחילוט כל תשלומי עמלות שותפים שהושגו במהלך ההפרה. אתה מסכים להשתמש בתוכנית השותפים על אחריותך בלבד.

תנאי חשבון

  • עליך להיות בן 18 ומעלה כדי להיות חלק מתוכנית זו.
  • אתה חייב להיות בן אדם. חשבונות הרשומים על ידי “בוטים” או שיטות אוטומטיות אחרות אינם מורשים.
  • עליך לספק את שמך המלא החוקי, כתובת דוא”ל תקפה וכל מידע אחר המתבקש על מנת להשלים את תהליך ההרשמה.
  • הכניסה שלך יכולה לשמש רק אדם אחד – כניסה יחידה המשותפת למספר אנשים אינה מותרת.
  • אתה אחראי לשמירה על אבטחת החשבון והסיסמה שלך. גולדקס® מוצרי שיער לא יכול ולא יהיה אחראי לכל אובדן או נזק כתוצאה מאי עמידה בהתחייבות אבטחה זו.
  • אתה אחראי לכל התוכן שמתפרסם ולפעילות המתרחשת תחת חשבונך.
  • אדם או ישות משפטית אחת לא רשאית לנהל יותר מחשבון אחד.
  • אינך רשאי להשתמש בתוכנית השותפים לכל מטרה בלתי חוקית או לא מורשית. אסור לך, בשימוש בשירות, להפר חוקים כלשהם בתחום השיפוט שלך (כולל אך לא רק חוקי זכויות יוצרים).

קישורים/גרפיקה באתר שלך, באימיילים שלך או בתקשורת אחרת

לאחר שנרשמת לתוכנית השותפים, יוקצה לך קוד שותפים ייחודי. אתה רשאי להציב קישורים, באנרים או גרפיקה אחרת שאנו מספקים עם קוד השותף שלך באתר שלך, בדוא”ל שלך או בתקשורת אחרת.

כדי לאפשר מעקב מדויק, דיווח וצבירת עמלות הפניה, אנו נספק לך פורמטים מיוחדים של קישורים שישמשו בכל הקישורים בין האתר שלך ל-Goldx® מוצרי שיער. עליך לוודא שכל אחד מהקישורים בין האתר שלך ל-Goldx® מוצרי שיער משתמש כראוי בפורמטים מיוחדים של קישורים כאלה. קישורים לגולדקס® מוצרי שיער המוצבים באתר שלך בהתאם להסכם זה ואשר משתמשים כראוי בפורמטים של קישורים מיוחדים כאלה מכונים “קישורים מיוחדים”. אתה תרוויח דמי הפניה רק ביחס למכירות של מוצר גולדקס® מוצרי שיער המתרחש ישירות דרך Special Links; לא נהיה אחראים לכל כשל שלך או מישהו שאתה מפנה אליו משתמש בקישורים מיוחדים או הקלד שגוי של קוד השותף שלך, לרבות במידה שכשל כזה עלול לגרום להפחתה כלשהי של סכומים שאחרת ישולמו לך בהתאם להסכם זה.

קישורי שותפים צריכים להפנות לעמוד של המוצר המקודם.

עמלות/עמלות הפניה ותשלום

כדי שמכירת מוצר תהיה זכאית לזכות בעמלת הפניה, על הלקוח ללחוץ על קישור השותפים מהאתר, מהמייל או מהודעות אחרות שלך אל https://goldx-hair.co.il ולהשלים הזמנה של מוצר במהלך אותה גלישה.

אנו נשלם עמלות רק על קישורים שאחריהם עוקבים ומדווחים אוטומטית על ידי המערכות שלנו. לא נשלם עמלות אם מישהו יגיד שהוא רכש או מישהו אומר שהזין קוד הפניה אם המערכת שלנו לא עקבה אחריו. אנו יכולים לשלם עמלות רק על עסקים שנוצרו באמצעות קישורים מיוחדים מעוצבים כראוי, אשר עוקבים אחריהם אוטומטית על ידי המערכות שלנו.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפסול עמלות שנצברו באמצעות שיטות מכירה או שיווק מזויפות, לא חוקיות או אגרסיביות מדי, מפוקפקות.

זיהוי עצמי כמשווק של גולדקס® מוצרי שיער

אינך רשאי לפרסם כל הודעה לעיתונות ביחס להסכם זה או להשתתפותך בתוכנית; פעולה כזו עלולה לגרום לסיום שלך מהתוכנית. בנוסף, אינך רשאי בשום אופן להציג מצג שווא או לייפות את מערכת היחסים בינינו לבינך, לומר שאתה מפתח את המוצרים שלנו, לומר שאתה חלק מגולדקס® מוצרי שיער או להביע או לרמוז כל מערכת יחסים או זיקה בינינו לבינך או לכל אדם אחר. או ישות למעט המותר במפורש בהסכם זה (כולל על ידי ביטוי או רמיזה שאנו תומכים, נותנים חסות, תומכים או תורמים כסף לכל ארגון צדקה או מטרה אחרת).

אינך רשאי לרכוש מוצרים דרך קישורי השותפים שלך לשימושך הפרטי. רכישות כאלה עשויות לגרום (לפי שיקול דעתנו הבלעדי) לניכוי עמלות הפניה ו/או לסיום הסכם זה.

הגדרת הלקוח

לקוחות שיקנו מוצרים דרך תוכנית זו ייחשבו כלקוחות שלנו. בהתאם לכך, כל הכללים, המדיניות ונהלי התפעול שלנו בנוגע להזמנות לקוחות, שירות לקוחות ומכירות מוצרים יחולו על אותם לקוחות. אנו עשויים לשנות את המדיניות ונהלי הפעולה שלנו בכל עת. לדוגמה, אנו נקבע את המחירים שייגבו עבור מוצרים הנמכרים במסגרת תוכנית זו בהתאם למדיניות התמחור שלנו. מחירי המוצרים והזמינות עשויים להשתנות מעת לעת. מכיוון ששינויים במחיר עשויים להשפיע על מוצרים שציינת באתר שלך, אין להציג מחירי מוצרים באתר שלך. אנו נשתמש במאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי להציג מידע מדויק, אך איננו יכולים להבטיח את הזמינות או המחיר של מוצר מסוים.

ציות לחוקים

כתנאי להשתתפותך בתוכנית, אתה מסכים שבזמן שאתה משתתף בתוכנית תציית לכל החוקים, הפקודות, הכללים, התקנות, הצווים, הרישיונות, ההיתרים, פסקי הדין, ההחלטות או דרישות אחרות של כל רשות ממשלתית שיש לה. סמכות השיפוט עליך, בין אם חוקים אלה וכו’ נכנסים לתוקף כעת או מאוחר יותר נכנסים לתוקף בזמן שאתה משתתף בתוכנית. מבלי להגביל את החובה לעיל, אתה מסכים שכתנאי להשתתפותך בתוכנית תציית לכל החוקים החלים (פדרליים, ממלכתיים או אחרים) השולטים בדואר אלקטרוני שיווקי, לרבות ללא הגבלה, חוק CAN-SPAM משנת 2003 והכל חוקים אחרים נגד ספאם.

תקופת ההסכם והתוכנית

תקופת הסכם זה תתחיל עם הסכמתנו לבקשת התוכנית שלך ויסתיים כאשר יסתיים על ידי מי מהצדדים. אתה או אנחנו רשאים לסיים הסכם זה בכל עת, עם או בלי סיבה, על ידי מתן הודעה בכתב לצד השני על סיום. עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, תפסיק לאלתר את השימוש, ותסיר מהאתר שלך, את כל הקישורים אל https://goldx-hair.co.il, ואת כל הסימנים המסחריים, המסחרי והסמלים שלנו, וכל שאר החומרים שסופקו על ידנו או בשמנו אליך בהתאם לכך או בקשר עם התוכנית. גולדקס® מוצרי שיער שומרת לעצמה את הזכות לסיים את התוכנית בכל עת.

סיום

לגולדקס® מוצרי שיער, לפי שיקול דעתו הבלעדי, הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לכל שימוש נוכחי או עתידי בתוכנית, או בכל שירות אחר של גולדקס® מוצרי שיער, מכל סיבה שהיא בכל עת. סיום כזה של השירות יגרום לביטול או מחיקה של חשבונך או גישתך לחשבונך, ולחילוט ולוויתור על כל העמלות הפוטנציאליות או שיש לשלם בחשבון שלך אם הן הושגו באמצעות הונאה, בלתי חוקית, או שיטות מכירה או שיווק אגרסיביות מדי ומפוקפקות מדי. גולדקס® מוצרי שיער שומרת לעצמה את הזכות לסרב שירות לכל אחד מכל סיבה שהיא בכל עת.

יחסי הצדדים

אתה ואנחנו קבלנים עצמאיים, ושום דבר בהסכם זה לא ייצור כל שותפות, מיזם משותף, סוכנות, זיכיון, נציג מכירות או יחסי עבודה בין הצדדים. לא תהיה לך סמכות להציע או לקבל הצעות או מצגים כלשהם בשמנו. לא תצהיר שום הצהרה, בין אם באתר שלך ובין אם אחרת, שתסתור באופן סביר משהו בסעיף זה.

מגבלות אחריות

לא נהיה אחראים לנזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים (או כל אובדן הכנסות, רווחים או נתונים) הנובעים בהקשר להסכם זה או לתוכנית, גם אם הודע לנו על האפשרות של נזקים כאלה. יתרה מכך, החבות המצטברת שלנו הנובעת ביחס להסכם זה ולתוכנית לא תעלה על סך דמי ההפניה ששולמו או ישולמו לך במסגרת הסכם זה.

אתה מאשר שקראת הסכם זה ומסכים לכל התנאים וההתניות שלו. אתה מבין שאנחנו עשויים בכל עת (במישרין או בעקיפין) לבקש הפניות של לקוחות בתנאים שעשויים להיות שונים מאלה הכלולים בהסכם זה או להפעיל אתרי אינטרנט הדומים לאתר שלך או מתחרים. הערכת באופן עצמאי את הרצויות להשתתף בתוכנית ואינך מסתמך על ייצוג, ערבות או הצהרה כלשהי מלבד כפי שנקבע בהסכם זה.

0
עגלת קניות
עגלת הקניות שלך ריקהחזרה לחנות

הצטרפו למשפחת גולדקס

הירשמו לרשימת התפוצה שלנו ותתעדכנו בשלל מבצעים והטבות לפני כולם!